Sociální oblast a zdravotnictví

V oblasti sociální vykonává Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova činnosti v samostatné i přenesené působnosti.

oblasti sociální se jedná zejména o výkon sociálně-právní ochrany dětí, řešení bytové situace seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním, zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb, spolupráci s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně zdravotní, řešení problematiky národnostních menšin, poskytování sociálního poradenství, realizaci přímé sociální práce s klientem za účelem sociálního začlenění.


Odbor sociálních věcí a školství.