Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

Informace k bodu č. 4 podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

 Úřední hodiny magistrátu - ZÁKLADNÍ 

 Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí8.00 - 11.3012.30 - 17.00
Úterý  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Středa

8.00 - 11.30

 12.30 - 17.00

Čtvrtek

  8.00 - 11.30*

   12.30 - 15.00*

Pátek

  8.00 - 11.30*

   12.30 - 13.30*

*) pouze pro objednané klienty

Úřední hodiny - OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY, ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY, REGISTR VOZIDEL, Kratochvílova 14

 Den 

 Dopoledne 

 Odpoledne 

Pondělí

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Úterý

  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Středa

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Čtvrtek

  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Pátek

  8.00 - 11.30*

Zavřeno

*) pouze objednaní klienti přes systém Webcall

Upozorňujeme občany, že ve dnech úterý, čtvrtek a pátek je nutno na činnosti občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel - budova  Kratochvílova 14 , být objednán přes objednací systém WebbCall.

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek jsou tedy obsluhováni pouze objednaní klienti, systém nevydá lístek bez přiděleného identifikačního kódu.
Existuje možnost objednat se i tentýž den(pokud je volná kapacita),kdy chce občan přijít.Takto se lze objednat i přes mobil, ale je nutné mít v mobilu i přístup do e-mailu, protože rezervace se musí do 60 minut potvrdit v zaslaném e-mailu.

Úřední hodiny - MATRIKA, pracoviště Horní nám. 10 a OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, pracoviště Smetanova 7

 DenDopoledne Odpoledne 

pondělí

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

úterý

  8:00 – 11:30*

  12:30 – 15:00*

středa

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

čtvrtek

  8:00 – 11:30*

  12:30 – 15:00*

pátek

zavřeno

zavřeno

*) veřejnoprávní jednání na pozvání

Úřední hodiny - OSPOD - oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 Den  Dopoledne Odpoledne 
Pondělí8.00 - 11.3012.30 - 17.00
Úterý  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Středa

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Čtvrtek

  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Pátek

  8:00 - 11.30*

  12:30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání

V době přestávky na jídlo a oddech od 11:30 hod. do 12.30 hod.  je přítomen na oddělení sociálně-právní ochrany dětí vždy jeden zaměstnanec, který poskytuje klientům nezbytné informace.

Sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována v rozsahu 24 hodin denně. Mimo vyhrazené úřední hodiny je zajištěna dosažitelnost jednoho zaměstnance prostřednictvím pracovní pohotovosti podle předem sestaveného plánu.

Úřední hodiny - POKLADNY 

Pokladna v budově  Kratochvílova 14 je přednostně určena pro platby správní poplatků agend: občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy a registr vozidel. Pro ostatní platby využívejte pokladnu na Bratrské 34.
 Den  Bratrská 34 Kratochvílova 14

Blahoslavova 3
(pro oddělení bytové správy)

Pondělí

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12:30 - 17:00

Úterý

8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

 8.00 - 11.30

Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12:30 - 17:00

Čtvrtek

8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

 8.00 - 11.30

Pátek

8.00 - 11.30

8.00 - 11.30

Zavřeno

Upřesnění k platbám ve prospěch Statutárního města Přerova:
Platba platební kartou je možná na všech pokladnách kromě  pokladny na ulici Blahoslavova (slouží pouze pro potřeby Oddělení bytové správy). Pokud Vám byl vydán doklad pro platbu, předložte jej v pokladně, urychlíte provoz. Doklad obsahuje přesnou identifikaci platby - variabilní symbol (VS). VS uvádějte i při jiném způsobu platby. Podkladem pro platbu může být poštovní poukázka, pokladní složenka, faktura, smlouva, výzva, při opakovaných platbách dříve vydaný doklad o zaplacení a další.

Úřední hodiny - PODATELNA , pracoviště Bratrská 34

 Den Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 13:30

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

  • adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě a také pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat: Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
  • přehled technických nosičů dat, na který úřad přijímá dokumenty v elektronické podobě: E-podatelna

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: etwb5sh