Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

Informace k bodu č. 4 podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

Základní úřední hodiny magistrátu

 Den  Dopoledne Odpoledne
Pondělí8.00 - 11.3012.30 - 17.00
Úterý  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Středa

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Čtvrtek

  8.00 - 11.30*

   12.30 - 15.00*

Pátek

Zavřeno*

Zavřeno*

*) pouze pro objednané klienty

Úřední hodiny - občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel

1. patro budovy EMOS nám. T.G.M. 16

 Den 

 Dopoledne 

 Odpoledne 

Pondělí

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Úterý

  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Středa

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Čtvrtek

  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Pátek

  8.00 - 12.00*

Zavřeno

*) pouze objednaní klienti přes systém Webcall

Upozorňujeme občany, že ve dnechúterý, čtvrtek a pátekje nutnona činnostiobčanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel - 1. patro budovy EMOS nám. T.G.M. 16, být objednán přesobjednací systém WebbCall.

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek jsou tedy obsluhováni pouze objednaní klienti, systém nevydá lístek bez přiděleného identifikačního kódu.
Existuje možnost objednat se i tentýž den(pokud je volná kapacita),kdy chce občan přijít.Takto se lze objednat i přes mobil, ale je nutné mít v mobilu i přístup do e-mailu, protože rezervace se musí do 60 minut potvrdit v zaslaném e-mailu.

Úřední hodiny pokladen Statutárního města Přerova

Pokladna na Náměstí T. G. M. 16 je přednostně určena pro platby správní poplatků agend: občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy a registr vozidel. Pro ostatní platby využívejte pokladnu na Bratrské 34.
 Den  Bratrská 34  Náměstí T.G.M. 16

Blahoslavova 3
(pro oddělení bytové správy)

Pondělí

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12:30 - 16:00

Úterý

8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

 8.00 - 11.30

Středa

8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

 8.00 - 11.30, 12:30 - 16:00

Čtvrtek

8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00

 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

 8.00 - 11.30

Pátek

Zavřeno

 8.00 - 12.00

Zavřeno


Upřesnění k platbám ve prospěch Statutárního města Přerova:
Platba platební kartou je možná na všech pokladnách kromě  pokladny na ulici Blahoslavova (slouží pouze pro potřeby Oddělení bytové správy). Pokud Vám byl vydán doklad pro platbu, předložte jej v pokladně, urychlíte provoz. Doklad obsahuje přesnou identifikaci platby - variabilní symbol (VS). VS uvádějte i při jiném způsobu platby. Podkladem pro platbu může být poštovní poukázka, pokladní složenka, faktura, smlouva, výzva, při opakovaných platbách dříve vydaný doklad o zaplacení a další.

Úřední hodiny oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

 Den  Dopoledne Odpoledne 
Pondělí8.00 - 11.3012.30 - 17.00
Úterý  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Středa

8.00 - 11.30

12.30 - 17.00

Čtvrtek

  8.00 - 11.30*

  12.30 - 15.00*

Pátek

  8:00 - 11.30*

  12:30 - 13.30*

*) pouze pro objednané klienty

V době polední pauzy od 11.30 do 12.30 hodin zůstává na oddělení vždy jeden zaměstnanec, který poskytuje klientům nezbytné informace v oblasti sociálně-právní ochrany.

Sociálně-právní ochrana je poskytována v rozsahu 24 hodin denně. Mimo vyhrazené úřední hodiny je zajištěna dosažitelnost jednoho zaměstnance podle předem sestaveného plánu

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

  • adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě a také pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat: Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
  • přehled technických nosičů dat, na který úřad přijímá dokumenty v elektronické podobě: E-podatelna

4.7 Elektronická adresa podatelny

Další elektronické adresy:

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: etwb5sh