Stavební povolení, ohlášení stavby...

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad,
Bratrská 34, 1. patro

ÚŘEDNÍ HODINY: Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

tel.: 581 268 627, 581 268 616, 581 268 625

Co budu potřebovat

Rozsah předkládaných dokladů je u jednotlivých rozhodnutí či opatření dle stavebněprávních předpisů rozdílný, tj. konkrétní výčet potřebných dokladů určí stavební úřad.

Z tohoto důvodu doporučujeme nejdříve kontaktovat příslušného pracovníka telefonicky nebo e-mailem, popsat mu Vaši situaci a domluvit se na potřebných dokladech, které bude nutné doložit. U složitých stavebních řešení doporučujeme osobní návštěvu úřadu.

Jak dlouho budu čekat

Kolik budu platit

Související odkazy