Bydlení v domě s pečovatelskou službou a domově pro seniory

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví.

Domovy s pečovatelskou službou

DPS Předmostí, PřerovSeznam domovů na území Přerova:

Kdo podává žádost

Žádost podávají občané na podkladě písemné žádosti podané na předtištěném tiskopise, způsobilí k právním úkonům, nemající žádné závazky vůči Statutárnímu městu Přerov, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo jsou plně invalidní ( invalidita 3. stupně ) a jejichž celkový zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby nebo lze předpokládat, že tuto pomoc budou potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu.

Co budu potřebovat

Jak dlouho budu čekat

Lhůta pro zaevidování žádosti je 30 dnů.

Informujeme o aktuálním pořadníku Domů s pečovatelskou službou

Domov pro seniory (domov důchodců)

Domov pro seniory v Přerově sídlí na Kabelíkově ulici, kontakt na sociální pracovnici tel.: 581 289 116, 581 289 117.

Občan, který má zájem o přijetí do domova, se může přímo kontaktovat na dané zařízení ve kterém chce být umístěn nebo na Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví. V obou těchto případech mu bude poskytnut formulář žádosti o umístění do uvedeného zařízení. K žádosti je třeba doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a kopii rozhodnutí o přiznání výše příspěvku na péči. Pokud žádost vyplňuje jiná osoba než žadatel, je nutné k žádosti doložit plnou moc. U žadatele omezeného ve svéprávnosti, je třeba doložit rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka. 

Příslušný domov pro seniory si sám rozhoduje o přijetí či nepřijetí občana do svého zařízení. Magistrát města Přerova může v této věci poskytnout odborné poradenství.

Co budu potřebovatNenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci? Přejděte na Řešení životních situací!

Vyhledejte si potřebné formuláře.