Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komisi pro sociálně právní ochranu dětí zřizuje jako zvláštní orgán obce starosta obce s rozšířenou působností - § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Členy komise jsou členové obecních zastupitelstev a fyzické osoby, které spolupůsobí při sociálně-právní ochraně, zejména pedagogičtí pracovníci, psychologové, zdravotničtí pracovníci, zástupci pověřených osob, občanských sdružení, církví a jiných právnických nebo fyzických osob.

Tato komise