Povodňová komise

Složení povodňové komise

Funkce v povodňové komisi

Jméno

Funkce

Předseda komise

Ing. Petr Vrána

primátor statutárního města Přerova

Místopředseda komise

RNDr. Pavel Juliš

Magistrát města Přerova

Mgr. Pavla Tomčíková

Magistrát města Přerova

Tajemník komise

Ing. Zuzana Pecová

Magistrát města Přerova

Člen komise

Mgr. Marek Herman

Magistrát města Přerova

Člen komise

Jiří Gala

Technické služby města Přerova, s.r.o.

Člen komise

Veronika Mazánová, DiS.

Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov

Člen komise

mjr. Ing. Radek Ocelka

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov

Člen komise

Ing. Jindřich Mrva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Člen komise

Jaromír Foltýnek

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Prostějov

Člen komise

mjr. Mgr. Neradil

Policie ČR, Územní odbor Přerov

Člen komise

Zdeněk Daněk

Magistrát města Přerova

Člen komise

Ing. Ivana Dvoršťáková

Magistrát města Přerova

Člen komise

Ing. Jaromír Kluka

Magistrát města Přerova

Člen komise

Aleš Skřeček

Magistrát města Přerova

Člen komise

Bc. Lenka Chalupová

Magistrát města Přerova

Člen komise

Jan Štajnar

Magistrát města Přerova 

Člen komise

Ing. Eva Kousalová

Magistrát města Přerova

Člen komise

Marek Koutný

Magistrát města Přerova

Člen komise

Bc. Marek Rybářík

Magistrát města Přerova 

 Člen komise Ing. Eva DostalíkováMagistrát města Přerova

Člen komise

velitel směny (dle aktuální směnnosti)

Městská policie Přerov