Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
31.5.2023 - 16.6.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení provozu - oprava chodníku Budovatelů Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
31.5.2023 - 16.6.2023 Realizace společných zařízení KoPÚ k. ú. Sobíšky - I. etapa - stavební povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
31.5.2023 - 16.6.2023 Terénní úpravy na pozemku k.ú. Žeravice Magistrát města Přerova Oznámení
31.5.2023 - 16.6.2023 Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I. - stavební povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
31.5.2023 - 5.7.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 719/2022-2Zm, kú. Čekyně Exekutorské úřady Dražební vyhláška
31.5.2023 - 30.11.2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky Pozemkový úřad Informace
30.5.2023 - 15.6.2023 Rekonstrukce místní komunikace a výstavba parkovacích míst Ke mlýnu v obci Čechy - společné povolení Magistrát města Přerova Stavební povolení
30.5.2023 - 15.6.2023 Oznámení - zahájení řízení o nařízení odstranění stavby - Nová vrtaná studna na pozemku p.č. 649/29 v k.ú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
30.5.2023 - 16.6.2023 Elektronická dražba dobrovolná č.j. 719/2022-2, kú. Čěkyně Exekutorské úřady Dražební vyhláška
29.5.2023 - 14.6.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění DZ ul. Sladovní, Kojetín Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.5.2023 - 16.6.2023 Vyhlášení VŘ - domovník - preventista (DP) Magistrát města Přerova Výběrové řízení
29.5.2023 - 14.6.2023 Usnesení-ustanovení opatrovníka: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, Sušice u Přerova Magistrát města Přerova Usnesení
26.5.2023 - 7.6.2023 Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova Magistrát města Přerova Návrh programu
26.5.2023 - 19.6.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060895020, Přerov VII-Čekyně nezařazené Informace
26.5.2023 - 19.6.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060893951, Přerov XII-Žeravice nezařazené Informace
26.5.2023 - 13.7.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru revmatologie (ambulantní péče) pro území okres Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
26.5.2023 - 26.6.2023 Oznámení o zahájení řízení - stavební povolení -Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín, SO 22-27-07, SO 22-27-08 , SO 22-27-10 Magistrát města Přerova Oznámení
26.5.2023 - 12.6.2023 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přerov, Družstvo, Nádražní, č.p. 1136/10, kNN; č. IV-12-8022630 Magistrát města Přerova Oznámení
26.5.2023 - 12.6.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení provozu - odstranění vedení V403 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.5.2023 - 11.6.2023 Záměry z 5. KZ Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
24.5.2023 - 15.6.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060894176, Přerov VII-Čekyně, ul. Slunečná nezařazené Informace
24.5.2023 - 9.6.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění VDZ před kontejnery Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.5.2023 - 9.6.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Malá Dlážka (Konvička) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.5.2023 - 9.6.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání ZTP Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.5.2023 - 9.6.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.5.2023 - 9.6.2023 Uvědomění o zahájení řízení: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, Sušice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
23.5.2023 - 8.6.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení - Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.5.2023 - 8.6.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení provozu - STREETBALL Přerov Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.5.2023 - 13.6.2023 Vyhlášení VŘ - referent/ka oddělení investic Odboru řízení projektů a investic Magistrát města Přerova Výběrové řízení
22.5.2023 - 7.6.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.5.2023 - 9.6.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/004/2023 - kú. Výkleky nezařazené Dražební vyhláška
22.5.2023 - 7.6.2023 Rekonstrukce chodníku vnitroblok ul. Na Odpoledni, Přerov, rozhodnutí - společné povolení Magistrát města Přerova Rozhodnutí
19.5.2023 - 5.6.2023 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení - Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice - 2. etapa Magistrát města Přerova Oznámení
18.5.2023 - 5.6.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - "Přerov - rekonstrukce kanalizace ul. Kojetínská" Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.5.2023 - 5.6.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení provozu - reklamační oprava komunikace Tršice -> Lazníky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.5.2023 - 5.6.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.5.2023 - 6.6.2023 Vyhlášení VŘ - Koordinátor Odboru sociálních věcí a školství Magistrát města Přerova Výběrové řízení
18.5.2023 - 19.6.2023 Návrh závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2022 Magistrát města Přerova Oznámení
18.5.2023 - 5.6.2023 Záměr z 22. KZ a záměr z 2. ZM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
18.5.2023 - 5.6.2023 Oznámení o zahájení společného řízení: Přesné obrábění II. - M1a, M1b Magistrát města Přerova Oznámení
17.5.2023 - 10.6.2023 Vyhlášení VŘ - Redaktor/ka radničního periodika Přerovské listy - oddělení komunikace a vnějších vztahů Odboru Kanceláře primátora Magistrát města Přerova Výběrové řízení
17.5.2023 - 10.6.2023 Vyhlášení VŘ - referent/ka oddělení stavebního úřadu Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrát města Přerova Výběrové řízení
17.5.2023 - 2.6.2023 Závěr zj.řízení EIA-Mobilní betonárka Přerov, p.č.st. 1010, st. 1014 a 1013/1, 6136/3 Krajské úřady Veřejná vyhláška
17.5.2023 - 2.6.2023 Usnesení - přerušení řízení o nařízení odstranění stavby - Tovačov - vodovod Podzámčí Magistrát města Přerova Usnesení
17.5.2023 - 9.6.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/007/2023 - kú. Penčice nezařazené Dražební vyhláška
17.5.2023 - 2.6.2023 rozhodnutí o umístění stavby: "Kanalizace Buk - kanalizační přípojky" Magistrát města Přerova Rozhodnutí
16.5.2023 - 17.7.2023 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_červen 2023 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
16.5.2023 - 1.6.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
16.5.2023 - 2.1.2024 Výběrové řízení - náborový leták nezařazené Výběrové řízení
16.5.2023 - 1.6.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení provozu - oprava chodníku Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.5.2023 - 5.7.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Beňov Magistrát města Přerova Oznámení
15.5.2023 - 5.7.2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 37684/15-127, kú. Žeravice Exekutorské úřady Dražební vyhláška
15.5.2023 - 6.6.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892531, Přerov I-Přerov nezařazené Informace
15.5.2023 - 6.6.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060895261, Přerov III-Lověšice nezařazené Informace
10.5.2023 - 29.6.2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 25269/22-73, kú. Kozlovice u Přerova Exekutorské úřady Dražební vyhláška
4.5.2023 - 2.6.2023 Dražební vyhláška 8819-32/2023-580000-42 - MV Celní úřady Dražební vyhláška
3.5.2023 - 22.6.2023 Elektronická dražba dobrovolná č. 203 EXD 19/23-13 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
28.4.2023 - 1.12.2023 VRT Moravská brána I (úsek Brodek u Přerova - Prosenice) nezařazené Informace
24.4.2023 - 9.6.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru nutriční terapeut( ambulantní péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta) pro Olomoucký kraj Krajské úřady Výběrové řízení
17.4.2023 - 2.6.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro území okres Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
17.4.2023 - 2.6.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
11.4.2023 - 1.6.2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 26335/22-49, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
27.2.2023 - 2.1.2024 Aktualizace seznamu NIV - 02/2023 - Přerov nezařazené Výzva
23.2.2023 - 1.9.2023 Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Rostislav Procházka Krajské úřady Oznámení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2022 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.1.2023 - 22.12.2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Magistrát města Přerova Oznámení
9.1.2023 - 1.7.2023 Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Zdeňka Milfajta Krajské úřady Oznámení
5.1.2023 - 7.7.2023 Šětření k majiteli nalezeného jízdního kola nezařazené Výzva
2.12.2022 - 1.6.2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v K.Ú.Vinary u Přerova Pozemkový úřad Informace
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
16.11.2022 - 2.1.2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Magistrát města Přerova Oznámení
4.11.2022 - 1.1.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 nezařazené Veřejná vyhláška
15.9.2022 - 29.6.2296 Aktualizace seznamu NIV - 09/2022 - Přerov nezařazené Výzva
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.2.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO Magistrát města Přerova Oznámení
14.4.2016 - 1.1.2027 Veřejná zakázka Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
1.3.2016 - do odvolání Informace o všech uzavřených veřejnoprávních smlouvách na úseku přestupků - ESŽ-PREST Magistrát města Přerova Informace
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace