Živnosti

Kde mohu vyřídit

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice - centrálního registračního místa (CRM).

Níže jsou uvedeny kontaktní informace zdejšího živnostenského úřadu :

Co budu potřebovat

Občan České republiky, který žádá o vydání živnostenského oprávnění

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje jednající osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Jak dlouho budu čekat

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad u ohlašovací živnosti zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

U koncesované živnosti živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Kolik budu platit

Služba Cena v Kč

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1000

Další ohlášení živnosti

500

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000

Přijetí další žádosti o koncesi

500

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku

20

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákon

50Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci? Přejděte na Řešení životních situací!

Vyhledejte si potřebné formuláře