Výstava Mizející Přerov - Kratochvílova ulice

Fotografie ze sbírek Jiřího Rosmuse

Výstava představuje staré fotografie Přerova, tentokrát ulice Kratochvílova, Wilsonova, Jiráskova a Bratrská.

Mizející Přerov - KratochvílovaMizející Přerov - Kratochvílova II