Vinary

Místní část Aktuálně ve Vinarech

ČEZ - změna způsobu  oznamování plánovaných odstávek elektřiny 

Studie veřejného prostranství místní části Vinary - Skalka

Studie stanovuje základní koncept veřejného prostranství pro zvýšení kvality prostředí. Navrhuje základní urbanistické, architektonické a krajinářské řešení. Reflektuje požadavek na etapizaci revitalizace.

O místní části Vinary

Vinary leží 5 km na svahu severně od Přerova v nadmořské výšce od 221 m po 261 m. Název vznikl ze slova vinař, znamená tedy ves, v níž bydleli a pracovali vinaři jako služební lidé, patřící k přerovskému zeměpanskému hradu. Obec byla poprvé zmiňována v roce 1282 na listině pro hradišťský klášter, kde vystupoval jako svědek Kuneš z Vinar. V držení různých částí vsi se vystřídala celá řada majitelů, až začátkem 16. století Vilém z Pernštejna odkoupil od různých držitelů jejich majetky ve vsi a držbu zřejmě sjednotil, ale později ji prodal pánům z Vrchlabí.

Fotogalerie Vinary

Výbor pro místní část Vinary, 2018 - 2022

Složení výboru, zápisy z jednání výboru 

Archiv: Výbor pro místní část Vinary, 2014 - 2018

Složení výboru, zápisy z jednání výboru 

Archiv: Osadní výbor Vinary, 2010 - 2014

Složení osadního výboru, zápisy z jednání výboru