O místní části Kozlovice

Kozlovice leží na levém břehu Bečvy, 4 km východně od Přerova, v průměrné nadmořské výšce 220 m. První zmínka pochází z roku 1353, kdy spolčili svůj majetek Jiljí z Kozlovic s Fridolínem z Chylce. Vystřídala se tu pak řada majitelů, kteří si činili nárok na různé části obce. Postupem času připadla část jako odúmrť na moravského markraběte Jana, druhou část získal Vilém z Pernštejna roku 1481 a na konci 15. století již držel celou ves a připojil ji k přerovskému panství, s nímž pak Kozlovice sdílely další osudy. 

Posledním šlechtickým majitelem přerovského panství před rokem 1848 byl Vilém hrabě Magnis. Kozlovice vedly spory se soudními obcemi Radslavice a Sušice, patřícími olomoucké kapitule, a to o pastvu na dvou závrbcích a některých gruntech u Bečvy.

V roce 1964 byly Kozlovice sloučeny s Přerovem. U Bečvy na Záhumení vyrostl v letech 1997 - 2005 Areál sportu, nabízející široké možnosti sportovního vyžití a místo k setkávání lidí.

Z památek lze uvést kamenný kříž na křižovatce směrem na Prosenice. V roce 1872 vyhořelo několik gruntů na návsi spolu se zvonicí, na jejímž místě byla vystavěna kaple sv. Vendelína. Vedle kaple stojí kamenný kříž. Před budovou školy byl zřízen památník obětem 1. světové války. Na domě čp. 4 je umístěna pamětní deska, upomínající na sovětského partyzána Voloďu Sedycha, který zde zemřel 8. 5. 1945. Jiná pamětní deska na domě čp. 116 připomíná Josefa Novotného, který byl jako rukojmí po potlačení Přerovského povstání 1. května 1945 popraven o den později na střelnici v Olomouci-Lazcích. V parčíku na návsi byl roku 1954 odstraněn pomník T. G. Masaryka a na jeho místě postaven památník osvobození 1945.

Zdejším rodákem byl P. Alois Jemelka S. J., výmluvný a neohrožený český kazatel ve Vídni, který zemřel v roce 1917. Dále pak Jan Zedek (12. 5. 1884 Kozlovice, 18. 3. 1943 Olomouc) - redaktor a politický publicista v Olomouci, redigoval ročenku České selky.