Připomínkujte návrh tržního řádu

Město Přerov připravuje nový tržní řád.

K návrhu nového tržního řádu se veřejnost může vyjádřit do 30.11.2011. Své připomínky prosím zasílejte na emailovou adresu: jana.hruba@prerov.eu nebo martina.svestkova@prerov.eu .

Návrh tržního řádu k připomínkování
Příloha č.1 - návrh tržního řádu
Příloha č. 2 - návrh tržního řádu
Příloha č. 3 - návrh tržního řádu