Kulturní a informační služby města Přerova (KIS)

Kulturní a informační služby města Přerova jsou příspěvková organizace. Poskytují služby pro obyvatelstvo a organizace města.

Kontakty:

Ředitel: Mgr. Jaroslav Macíček
Sídlo: nám. T.G. Masaryka 8, Přerov I - Město
Telefon: 581 587 770, 604 610 408
E-mail:reditel@kis-prerov.cz
www: http://www.kis-prerov.cz


Kulturní a informační služby města Přerova zajišťují zejména: