Samospráva

Město Přerov je spravováno Zastupitelstvem města Přerova, které je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Přerova má celkem 35 členů. 

Orgány města:

Jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v zákoně č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)