Spotřebitelská poradna

Spotřebitelská poradna a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelské organizace s poradnou pro spotřebitele

Kromě poradenské služby pracovníků ČOI, která je v Přerově občanům poskytována každý první čtvrtek v měsíci (od 12.00 do 15.00 hod.) na zdejším obecním živnostenském úřadě, upozorňujeme i na možnost využití telefonického, elektronického nebo i osobního poradenství, které poskytují některá občanská sdružení, zabývající se problematikou ochrany spotřebitele :


Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Přemyslovců 832/50, 709 00  Ostrava,  
tel.: 596 111 252,  e-mail:
poradna@sos-msk.cz , www.sos-msk.cz

SOSSdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje nabízí v rámci poradny:

V případě potřeby poradenství mimo poradní dny volejte  Po – Pá v době od 9.00 do 17.00 hod. na tel.: 608 722 582.


Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace

Mečová 5, 602 00  Brno, 
tel.: 542210778, e-mail:
mazalova@asociace-sos.cz, www.asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace nabízí v rámci poradny :


Obecně prospěšná společnost dTest

Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00  Praha 10,
tel.: 299 149 009, e-mail:
dtest@dtest.cz , www.dtest.cz

Obecně prospěšná společnost dTest nabízí v rámci poradny :

Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

Některé z těchto příruček jsou v tištěné podobě zdarma k dispozici na přerovském obecním živnostenském úřadě.


Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. 

Pod Altánem  99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
tel.: 495 215 266,  e-mail:
spotrebitel@regio.cz, www.konzument.cz

Sdružení českých spotřebitelů občanské sdruženíSdružení českých spotřebitelů nabízí v rámci poradny:Spotřebitel net

Bělehradská 118, 120 00  Praha 2,
tel.: 222516521, e-mail: adr@spotrebitel.net , www.spotrebitel.net  

Spotřebitel netSdružení Spotřebitel net  nabízí v rámci poradny:


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – Alternative dispute resolution (ADR)

Spotřebitelské spory jsou obvykle spory nízké hodnoty. Jejich řešení před soudem bývá pro spotřebitele komplikované, drahé a zdlouhavé. Alternativní řešení nabízí Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který byl v roce 2008 realizován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací mediátorů ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře, Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zástupci spotřebitelů. Jedná se o rychlý, jednoduchý a levný způsob vyřešení nároku spotřebitele, který je však podmíněn dobrovolnou účastí spotřebitele i prodejce zboží nebo poskytovatele služby. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany (kvalifikované doporučení, mediace, rozhodčí řízení).

K problematice mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) naleznete podrobnější informace na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu