Řád veřejného pohřebiště města Přerova

Statutární město Přerov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště města Přerov.

Řád veřejných pohřebišť města Přerova