Velké dopravní stavby

Dálnice, průtah, průpich, železnice.
Informace o velkých dopravních stavbách na území Přerova. Realizátorem staveb není město Přerov. 

Dálnice D1 0136 Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou,  mimoúrovňové křížení (MÚK) s železniční tratí Přerov - Předmostí,  průtah centrem a rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba.


Dálnice D1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou

Informace o D1 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou

Informace z realizace:

Dálnice D1 0136 Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou

Informace o D1 0136 Říkovice - Přerov
Video s vizualizací připravovaného úseku 0136 Říkovice - Přerov dálnice D1


Mimoúrovňové křížení (MÚK) s železniční tratí Přerov- Předmostí

Stavba MÚK s ČD Přerov - Předmostí, silnice I/55 

Informace z realizace:

Průtah centrem

Průtah centrem - 1. etapa, silnice I/55

Informace z realizace:


Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Rozsáhlá modernizace železničního uzlu u Přerova (popis stavby)
Informační leták (aktualizace k 3. 11. 2019)


Zákres vedení dálnice D1 kolem Přerova, průtah a průpich

Dálnice, průtah a průpich (ve formátu PDF)

Dálnice průtah a průpich na mapěAktuální videa z průběhu realizace silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Videa z průběhu realizace dopravních staveb - mimoúrovňové křížení (MÚK) s železniční tratí Přerov - Předmostí 

Aktuální videa z průběhu realizace dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou

Videa z průběhu realizace dopravních staveb - dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou