Fotografie ze setkání Preventivní skupiny Přerov

Dvoudenní pracovní a vzdělávací setkání týmu Preventivní skupiny Přerov z roku 2009 - 2012