Žerotínská města


Přerov

Přerov v korespondenci Karla staršího ze Žerotína.

Zábřeh

Město a panství Zábřeh je spojeno s rodem Žerotínů osobou jejího významého příslušníka, Ladislava Velena ze Žerotína. Ten jej získal spolu s dalšími statky po smrti svého strýce Jana z Boskovic, který zemřel v Moravské Třebové 1. srpna 1589 jako poslední člen této rodové větve.

Valašské Meziříčí

Meziříčí vzniklo na levém břehu Rožnovské Bečvy. Na pravém břehu byla založena obec Krásno, roku 1491 povýšená na městečko. Přestože Meziříčí a Krásno měly po několik staletí společnou vrchnost, k jejich spojení v nynější Valašské Meziříčí došlo až v roce 1924. Poprvé se připomíná v r. 1297, městem je nazýváno od r. 1377.

Strážnice

Strážnice patřila k mnoha městům, které měli ve svém držení členové předního moravského panského rodu - Žerotínové. První doložená písemná zmínka o Strážnici se nachází v listině datované 8. března 1302. Ve 14. a 15. století Strážnici vlastnili páni z Kravař a poté již nastává období žerotínské.

Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové byl ve vlastnictví Žerotínů (Ladislava Velena) v letech 1589 až 1620. 1589 - zdědil panství Ladislav Velen ze Žerotína a započal ojedinělou stavbu předzámčí.