Infocentra v Moravské bráně

název adresa
telefon
e-mail  web 
Turistické informační centrum Hranice Pernštejnské náměstí 1, Hranice
581 607 479
777 499 892
infocentrum.zamek@mkz-hranice.cz  http://infocentrum-hranice.cz
Infocentrum Hranické propasti
U Teplic 552, Hranice
778 888 643
infocentrum.propast@mkz-hranice.cz
http://infocentrum-hranice.cz/infocentrum-hranicke-propasti
Turistické informační centrum Lipník nad Bečvou Náměstí T.G. Masaryka 13/20, Lipník nad Bečvou
581 773 763 tic@mek-lipniknb.cz info.mesto-lipnik.cz
Městské informační centrum Přerov Náměstí T.G. Masaryka 7, Přerov
581 587 777 mic@kis-prerov.cz www.prerov.eu/cs/turista/mestske-informacni-centrum-mic/
Městské informační centrum Předmostí
Pod Skalkou 1a, Předmostí
581 217 404
micpredmosti@kis-prerov.cz
www.prerov.eu/cs/turista/mestske-informacni-centrum-mic/