Primátor Přerova: Nechceme, aby z vojenské ubytovny Strojař vznikla ubytovna pro sociálně slabé

Přerov/ Poslední vojáci, kteří celá desetiletí sloužili v Přerově, sbalili své kufry a odešli na nové působiště.  Kromě prázdného letiště za sebou zanechali ještě i další problém – sedmipodlažní ubytovací zařízení, ve kterém bydleli. Stojí v centru města, v blízkosti řeky Bečvy, podél hlavní dopravní tepny. Přerované, kteří už od sedmdesátých let minulého století znají tuto ubytovnu pod názvem Strojař, vyslovují obavy.  

„Mají strach, že se z tohoto zařízení stane ubytovna pro sociálně slabé občany. Bojí se, že kumulace těchto lidí v samotném středu města sebou přinese problémy. Objekt je v majetku ministerstva obrany. Kvůli tomuto resortu jsme před lety Strojař vydražili za osmnáct milionů korun od Přerovských strojíren a následně ho směnili za jiné nemovitosti, patřící armádě. Nemohli jsme ovšem tušit, že se armáda z Přerova stáhne,“ pojmenoval problém přerovský primátor Jiří Lajtoch. Tomu se už dokonce „doneslo“ i to, že údajně podepsal smlouvu ve prospěch ubytovny - to ale rázně odmítá. „Není to pravda, jde o fámu. Právě naopak jsem už letos v létě napsal dopis ministrovi obrany s žádostí o přímý prodej objektu, protože chceme mít nad touto nemovitostí určitý dohled. Nabídli jsme konkrétní částku k jednání – 18 milionů korun,“ doplnil primátor Lajtoch. 

V pátek 25. října poslal přerovský primátor na ministerstvo obrany další dopis se žádostí o aktuální informace ohledně ubytovacího zařízení Strojař.  Podle posledních zpráv totiž ministerstvo obrany hodlá vypsat na objekt výběrové řízení a prodat ho – což ve svém dopise z 23. září letošního roku potvrdil i Milan Karásek z Ministerstva obrany ČR. Ten ale zároveň ve svém sdělení zdůraznil, že sice chápe obavy Přerovanů, ale že navržená částka 18 milionů korun je mimo realitu současného stavu trhu s nemovitostmi a ocenění komplexu ubytovny zcela jistě nastaví několikanásobně vyšší hodnotu. „O úplatném převodu ubytovny za danou částku můžeme jednat až tehdy, klesne-li minimální kupní cena v opakovaných kolech výběrového řízení k navrhované hodnotě,“ zdůraznil Milan Karásek. Primátor Přerova hodlá se zástupci ministra obrany jednat, zjistit podrobnosti výběrového řízení - a pokud možno najít kompromisní řešení.

K problematice se vyjádřil i primátorův náměstek Michal Zácha, který má na starosti městský majetek a na jehož hlavu padá kritika, že se z Přerova může stát enkláva chudých a nepřizpůsobivých lidí, kteří hledají útočiště v sociálních ubytovnách. Ten řekl: „V současné době totiž vzniká na území naší republiky – město Přerov nevyjímaje – celá řada sociálních ubytoven, v některých případech lze hovořit až o novém vyčleňování nepřizpůsobivých spoluobčanů a vytváření nových ghett. A my v Přerově v žádném případě nechceme dopustit, aby podobný osud potkal i Strojař, který se nachází v centru města.“

Foto: Na snímku ubytovna Strojař.