Workshop - Maribor

Workshop v Mariboru byl věnován problematice mladých lidí. 

Mezinárodní workshop s názvem „Od aktivního občanství k Euroobčanství“, se uskutečnil ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2013 ve druhém největším městě Slovinska - Mariboru. Byl věnován mladým lidem. Cílem bylo jejich zapojení do aktivního dění ve městě a přispění k jeho rozvoji.

Přerovskou delegaci na něm tvořili zástupci Gymnázia Jakuba Škody Přerov, Zastupitelstva města Přerova, Odboru sociálních věcí a školství a Kanceláře primátora Magistrátu města Přerova a Sociálních služeb města Přerova p.o.

Mladí lidé z Přerova na mezinárodním worshopu v Mariboru prezentovali současné možnosti trávení volného času přerovské mládeže. Rozdělili jednotlivé aktivity do čtyř základních skupin: sport, zábava, umění a kultura. V každé z nich pak zábavnou formou pomocí fotografií a videí seznámili všechny účastníky workshopu s jednotlivými spolky, akcemi a úspěchy spojenými se statutárním městem Přerov.  

Příspěvek týkající se zapojení mladých obyvatel města Přerova do veřejného života představila přítomným zastupitelka města Přerova Mgr. Elena Grambličková. Nejprve krátce seznámila posluchače s městem Přerovem a jeho bohatou historií, geografickou polohou, ale také se současnou situací. Účastníkům workshopu byly představeny dva příklady aktivního zapojení mladých lidí do veřejného života. Prvním příkladem byl již tradiční devítikilometrový pochod „Po stopách lovců mamutů“ organizovaný žáky a učiteli základní školy v Předmostí. Další ukázka aktivního zapojení mladých byla z prostředí Základní školy Trávník, kdy v roce 2012 došlo z iniciativy žáků této základní školy k parterovým úpravám okolí školy.

Závěr patřil dotazům k prezentaci a nechyběla pozvánka na workshop v Přerově, který se uskuteční v únoru 2014.

Program

Výstupy z diskuse Maribor