Využití ”GIS” na Magistrátu města Přerova


Informace o území spravovaném oddělením GIS je možné pomocí ArcGIS serveru šířit jako internetovskou aplikaci. Data uložená na GIS serveru jsou pomocí ”GIS” aplikací DTM, KM, pasporty zeleně a komunikací atd. zpřístupněna na více než 200 osobních počítačích magistrátu města. Uživateli jsou převážně pracovníci stavebního úřadu, odborů rozvoje, životního prostředí, majetku města, ale také finančního odboru, odboru školství, sociálních dávek atd.

Mimo pracoviště magistrátu jsou poskytovány ”GIS” aplikace pro Technické služby města Přerova, Teplo Přerov atd.

Technologie ArcGIS serveru má následující výhody: