Předlohy k ZM - 09.10.2014

Program 26. zastupitelstva


BOD

název materiálu – téma

1.

Zahájení

1.1

Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa (tzv. průpich) – převod dokumentace

2.1

I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa (tzv. průpich) - převod dokumentace

příloha 1

příloha 2

3.

Závěr zasedání

 

 

MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
 3.1 

Čestné prohlášení statutárního města Přerova ve věci "Zateplení hotelu Zimní stadion na ul. MUDr. Petřivalského 5 a sportovní haly na ul. MUDr. Petřivalského 3 v Přerově" 

 3.2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6685/5 v k.ú. Přerov

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4