Cena města Přerova

Cena města Přerova – medaile J. A. Komenského 

Cena města Přerova je nejvyšším přerovským oceněním.

Cena je udělována výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících výsledků v různých oblastech činnosti - zejména v hudbě, výtvarném umění a architektuře, dramatickém umění, literární činnosti, sportu, vědě, výchově a vzdělávání nebo za záchranu lidského života – a přispěly tím k šíření dobrého jména města Přerova.

Osobnosti přebírají bronzovou pamětní medaili J. A. Komenského, která je dílem přerovského rodáka, akademického sochaře Josefa Bajáka. Medaile je oboustranná – s portrétem J. A. Komenského na jedné straně a historickým pohledem na město na straně druhé. Její podoba zůstává od roku 1964, kdy byla udělena poprvé, nezměněna.

Cena města Přerova – medaile J A Komenského

Od roku 1964 do roku 1994 byly významné osobnosti oceňovány medailí J. A. Komenského, název Cena města Přerova nese toto ocenění od roku 1995.

Do dnešního dne medaili získalo 438 osobností, popřípadě kolektivů. Laureáti ceny bývají v posledních letech pravidelně vyhlašováni v říjnu. Ocenění nebylo uděleno v letech 1973, 1990 a 1998. Nejvíce medailí bylo uděleno roku 1992, kdy ji získalo 48 oceněných.