Plán pro Přerov 2014 - 2018

Programové prohlášení

Koaliční smlouva pro volební období 2014 - 2018

Plán pro Přerov 2014 - 2018 Plán pro Přerov 2014 - 2018

I. SAMOSPRÁVA, INFORMOVANOST

II. STRATEGIE

III. EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S MĚSTSKÝM MAJETKEM

IV. DOPRAVA A VEŘEJNÝ PROSTOR

V. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A MĚSTSKÁ POLICIE

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VII. SOCIÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉ MĚSTO

VIII. VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSTVÍ

IX. KULTURA, VOLNÝ ČAS A SPORT

X. MÍSTNÍ ČÁSTI