Zvláštní orgány města

  1. Bezpečnostní rada - složení Bezpečnostní rady.

  2. Krizový štáb - složení Krizového štábu města Přerova.

  3. Městská policie
    Městská policie v Přerově je zřízena městským zastupitelstvem, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

  4. Komise pro sociálně - právní ochranu dětí
    Komise je zřízena starostou obce s rozšířenou působností, členy komise jsou členové obecních zastupitelstev a fyzické osoby, které spolupůsobí při sociálně-právní ochraně.