Byty dostupné

Městské byty v lokalitách ulic:

Základními kritérii, která musí žadatel o nájem dostupného bytu splnit, jsou:

Aktuální nabídka dostupných bytů: REALITNÍ WEB

K žádosti o nájem dostupného bytu žadatel předloží:

Žadatel může k žádosti o dostupný byt předložit další doklady, které mají vliv na prokázání potřebnosti poskytnutí dostupného bytu, např. zdravotní stav žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, doklad o aktuální bytové potřebnosti (bydlí v nevyhovujících podmínkách, na ubytovně, končící podnájem, bydlí v obecním bytě, ale žádá o jiný byt,..), případně další doklady.

Pověřený zaměstnanec oddělení SSB provede u všech žadatelů a osob, které hodlají sdílet s žadatelem dostupný byt a splňují základní kritéria dle ust. čl. IV odst. 3, sociální šetření, kdy prověří aktuální sociální situaci a postoupí zjištěné informace a žadatelem doložené doklady Komisi, která posoudí jednotlivé žádosti, přitom přihlíží k celkové sociální a zdravotní situaci žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem dostupný byt, k bezproblémové bytové historii, je-li ji možné zjistit, délce trvalého pobytu v Přerově, závazkům vůči městu Přerov, příjmové situaci domácnosti, úplnosti rodiny, pracovní historii a posuzuje je s ohledem na situaci ostatních žadatelů.  Po vyhodnocení všech žádostí Komise Radě uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem doporučí nebo nedoporučí. V odůvodněných případech může být Radě doporučen i žadatel, který nesplňuje všechna kritéria. V odůvodněných případech Komise nedoporučí Radě žádného žadatele.

Žádosti o dostupný byt podávejte na adrese:

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, Přerov.

Jana Kupková, DiS., přízemí, dveře č. 11, tel.: 581 268 747, e-mail: jana.kupkova@prerov.eu.

Formuláře