Zrealizované investice 2012

Výběr investičních akcí dokončených v roce 2012Parterové úpravy před ZŠ Trávník

Parterové úpravy před ZŠ Trávník, schodiště a rampa byly realizovány v rámci první etapy. Stavební úpravy jsou celkově rozděleny do tří částí a jedná se prakticky o tři terasy s různou výškovou úrovní.

Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova

Dětské hřiště v lokalitě Vaňkova bude dalším dětským hřištěm, které se dočká v rámci Koncepce dětských hřišť v Přerově rekonstrukce. Odbor rozvoje připravilo projektovou dokumentaci, jejíž cílem je vyřešit především nevyhovující stav dětských hracích prvků, které budou nahrazeny atraktivnějšími, certifikovanými prvky vhodnými pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže.

Tyršův most Přerov

V minulosti se v místě plánovaného mostu nacházela lávka určená pouze pro pěší provoz, která spojovala severní a jižní část města rozděleného řekou ve stopě původní formanské cesty. Z toho vyplývá velice úzká vazba na samotné historické jádro města a architektonicky cenné území vnitřního centra. Jelikož byla lávka ve špatném technickém stavu a na konci své životnosti, byla v roce 2004 městem Přerov vypsána architektonicko-urbanistická a konstrukčně-technická soutěž na zpracování návrhu nového Tyršova mostu.

Dopravní připojení hotelu Jana na komunikaci Dvořákova Přerov

Koncem listopadu tohoto roku skončila investiční akce s názvem "Dopravní připojení hotelu Jana na komunikaci Dvořákova, Přerov." Došlo ke stavebním úpravám na komunikaci II/434 v ulici Dvořákova.