Plán mobility města Přerova

Plán udržitelné mobility Přerova hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu života, veřejného prostoru - a také možnosti přepravování se pro všechny obyvatele města. Jak pro chodce, cyklisty, tak i motoristy a pasažéry městské dopravy. Dokument nastiňuje, jak by měl Přerov vypadat za dalších patnáct až dvacet let. 

Zastupitelstvo města Přerova dne 24. dubna 2017 (usnesením č. 780/27/5/2017) zvolilo z pěti různých scénářů budoucího rozvoje dopravy ve městě zklidňující scénář plánu udržitelné mobility města Přerova do roku 2035. Tento rozvojový scénář cílí na snížení individuální automobilové dopravy na 27%, zvýšení cyklistické dopravy na 10 %, zvýšení pěší dopravy na 34 % a udržení 29 % přepravy veřejnou hromadnou dopravou.

Dne 21. srpna 2017 Zastupitelstvo města Přerova (usnesením č. 876/30/5/2017) schválilo Plán udržitelné mobility města Přerova a dne 20.listopadu 2017 (usnesením č. 947/33/2/2017) schválilo Akční plán pro období 2017 - 2022 naplňující Plán udržitelné mobility města Přerova. Akční plán je součástí návrhové části.


Veškeré aktuální informace naleznete na webových stránkách Plánu mobility města Přerova.Plán mobility města Přerova