Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 - 2022

PREAMBULE

Na základě mandátu občanů, získaného ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018, volební Hnutí ANO 2011, volební strana ODS a volební koalice KDU-ČSL a TOP09, vědomy si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města Přerova i odpovědnosti vůči občanům, vydávají toto programové prohlášení rady města Přerova. 

Při tvorbě společného programového prohlášení všechna tři volební uskupení vycházela z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce, s cílem dodržovat koncepční přístup k rozvoji města ve všech oblastech, zajistit občanům dobře fungující město, zachovat kvalitu životní úrovně a dále vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací. 

Programové prohlášení v bodech popisuje základní vize a představy o budoucím fungování města Přerova a jeho rozvoji v následujících oblastech: 

Oblast strategie a rozvoje

Oblast hospodaření

Oblast dopravy

Oblast komunikace s občany – transparentní radnice

Oblast veřejného pořádku a městské policie

Oblast veřejného prostoru a životního prostředí

Oblast sociálních služeb a zdravotní péče

Oblast vzdělání a školství

Oblast sportu, kultury a volného času
Plnění cílů programového prohlášení 2018 - 2022