Zvukový záznam 2. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 19. 11. 2018

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): 2. ZM - 19. 11. 2018

BOD

název NÁVRHU – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů a zapisovatelky


50775[50775][][500][25][true][audio][mpeg]

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

2.1

Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města


50778[50778][][500][25][true][audio][mpeg]

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov


50769[50769][][500][25][true][audio][mpeg]

3.1.2

Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4358/1 a p.č. 4358/2  v k.ú. Přerov


50762[50762][][500][25][true][audio][mpeg]

3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 614, příslušnou k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov


50761[50761][][500][25][true][audio][mpeg]

3.1.4

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11  v k.ú. Přerov


50770[50770][][500][25][true][audio][mpeg]

3.1.5

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 1028  v k.ú. Újezdec u Přerova


50771[50771][][500][25][true][audio][mpeg]

3.3.1

Bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5/1 a p.č. 5/6 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov


50763[50763][][500][25][true][audio][mpeg]

3.3.2

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov


50759[50759][][500][25][true][audio][mpeg]

3.3.3

Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice.


50768[50768][][500][25][true][audio][mpeg]

4.

Finanční záležitosti

4.1

Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 a 21


50774[50774][][500][25][true][audio][mpeg]

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“


50773[50773][][500][25][true][audio][mpeg]

6.

Školské záležitosti

6.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek


50767[50767][][500][25][true][audio][mpeg]

6.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Veslařský klub Přerov, z.s.


50765[50765][][500][25][true][audio][mpeg]

6.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace


50764[50764][][500][25][true][audio][mpeg]

7.

Různé

7.1

Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2019.


50766[50766][][500][25][true][audio][mpeg]

7.2

Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019.


50772[50772][][500][25][true][audio][mpeg]

7.3

Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno.


50760[50760][][500][25][true][audio][mpeg]

7.3.1

Zřízení výborů zastupitelstva


50776[50776][][500][25][true][audio][mpeg]

7.4

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu


50777[50777][][500][25][true][audio][mpeg]

8.

Závěr zasedání

8.1

Závěr zasedání


50758[50758][][500][25][true][audio][mpeg]