Mapové centrum, GIS

Mapové výstupy geografického informačního systému (GIS).

Mapové centrum


Mapový portál Geosense 

geosense
Internetový nástroj umožňující zobrazení a tisk více mapových podkladů (ortofoto, základní mapa, historická mapa, katastrální mapa, pasporty) na jednom místě s možností přístupu k údajům z katastru nemovitostí, a to včetně listů vlastnictví.