Primátor 2010 - 2014

Primátorem statutárního města Přerova byl zvolen


Lajtoch Jiří, Ing.Ing. Jiří Lajtoch

Primátor plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře primátora a Odboru vnitřní správy, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech.

Výkon funkce primátora upravuje zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Primátora zvolilo do funkce Zastupitelstvo města Přerova, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.

Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka č.2, 750 02 Přerov
Telefon: 581 268 411
Email:
primator@prerov.eu

Osobní informace: Ing. Jiří Lajtoch


Při výkonu funkce primátor: