Řidičské průkazy

Ověřte si, zda je Váš doklad vyřízen
Datum podání žádostiDoklad k vyzvednutíK vyzvednutí od dne
4.1.2023Ano11.1.2023
5.1.2023Ano11.1.2023
6.1.2023Ano12.1.2023
9.1.2023Ano16.1.2023
10.1.2023Ano16.1.2023
11.1.2023Ano18.1.2023
12.1.2023Ano18.1.2023
13.1.2023Ano19.1.2023
16.1.2023Ano23.1.2023
17.1.2023Ano24.1.2023
18.1.2023Ano25.1.2023
19.1.2023Ano25.1.2023
20.1.2023Ano26.1.2023
23.1.2023Ano30.1.2023
24.1.2023Ano30.1.2023
25.1.2023Ano1.2.2023
26.1.2023Ano1.2.2023
27.1.2023Ano2.2.2023

K vyzvednutí ŘP se dostavte na Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, nám. T. G. Masaryka 16, I. patro.
V čekárně na vyvolávacím zařízení stiskněte tlačítko Řidičské průkazy a vyčkejte vyvolání přiděleného čísla nebo se dopředu objednejte na Vámi vybraný den a čas:

Úřední dny a hodiny: Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna