Kdo podniká v prostorách města, nebude platit tři měsíce nájemné

Snížení ročního nájemného z prostor sloužících k podnikání v budovách ve vlastnictví města Přerova odhlasovali dnes radní. Vzhledem k tomu, že nouzový stav zastavil od 13. března aktivity živnostníků, rozhodli se jim radní ulevit tím, že jim po dobu tří měsíců odpustí nájmy. Město tím přijde o částku ve výši bezmála dva miliony korun, ale podle zástupců města je v tuto chvíli důležitější poskytnout pomocnou ruku.

„Snížení bude řešeno uzavřením dodatku k nájemní smlouvě - a bude promítnuto do úhrad nájemného za období květen, červen a červenec. Z daňových důvodů nelze snížení nájemného aplikovat zpětně,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Michal Zácha, který návrh radě předkládal.

Úlevu pocítí bezmála osmdesát nájemců – těch, kteří provozují obchody, restaurace, služby, nebo i kulturní, školská, sociální či zdravotnické zařízení.