IROP - rozvoj škol

Výběr akcí, které se realizovali v roce 2018 nebo se budou realizovat v roce 2019.


Letní prázdniny budou pro základní školy znamenat opravy za 81 milionů

INFORMACE SE VZTAHUJÍ K ROKU 2018, KDY BYLA INVESTIČNÍ AKCE ZAHÁJENA