Obec přátelská seniorům

Obec přátelská rodině a seniorům je celostátní dotační soutěž vyhlašovaná každoročně Ministerstvem práce a sociálních věcí za účelem propagace prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích ČR. MPSV poskytuje prostřednictvím soutěže vítězným obcím neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu.

Statutární město Přerov se do soutěže zapojilo v roce 2021 poprvé a podalo přihlášku do dotační oblasti Obec přátelská seniorům, jež se zaměřuje na podporu realizace opatření a aktivit pro seniory a na vytvoření přátelského prostředí pro tuto cílovou skupinu. Pro účely dotační soutěže Odbor sociálních věcí a školství vypracoval projekt nazvaný Přerov přátelský seniorům 2021. V projektu je představen soubor proseniorských aktivit, které podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí, předcházejí sociálnímu vyloučení a posilují mezigenerační dialog a soudržnost komunity. Podporovány jsou také návazné služby pro seniory Senior Taxi a Seniorská obálka, tradiční blahopřání jubilantům města Přerova či rozvoj klubů pro seniory v Přerově a místních částech. 

Přerovský projekt v dotační soutěži uspěl na výbornou. Město Přerov se umístilo v kategorii obcí nad 25 000 obyvatel na prvním místě a získalo dotaci ve výši 1 603 000 Kč, díky níž se přerovští senioři mohou těšit na řadu zajímavých aktivit a setkání.

obec pratelska rodineMPSV graficka znacka barva