Projednání návrhové části Adaptační strategie na změnu klimatu

Přijďte se 28. června v 16 hodin seznámit s vizí a cíli připravované adaptační strategie. Veřejné projednání se bude konat v malém sále Městského domu v Přerově (vchod z náměstí T. G. Masaryka). 

Představíme projekty, které jsou plánovány městem, spolky a dalšími organizacemi zaměřenými na ochranu přírody. O své náměty se na setkání můžete podělit i vy.

Plakát Veřejné projednání Adaptační strategie na změnu klimatu