Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského

Základní informace

Zhotovitel:AF-RPOSTAVBY, s.r.o.
Cena dle smlouvy o dílo: 1 950 810,71 Kč bez DPH
Období realizace: 07/2021 - 10/2021
Související smlouvy:

 SML/0780/2021

Datum uzavření smlouvy: 1. 6. 2021
Odpovědný odbor: Odbor řízení projektů a investic

Stručný popis akce

Jedná se o rekonstrukci chodníku podél silnice I/55 a II/434 v ulici Komenského. Rekonstruován je úsek ve směru od křížení s ulicí Čapka Drahlovského po křížení s ul. Kratochvílova. Součástí investiční akce je úprava autobusové zastávky tak, aby splňovala požadavky na bezbariérové využívání. Provedení bude v zámkové dlažbě. V místech stání automobilů a sjezdů se jedná o dlažbu tl. 0,08 m, pro ostatní plochu sloužící jako chodník bude využita zámková dlažba tl. 0,06 m. Chodník je veden v trase stávajícího chodníku a jsou zachovány výškové i šířkové parametry. Při realizaci budou podél komunikace ulice Komenského znovu použity stávající žulové obrubníky, které budou po celé délce převýšené 0,08 m nad silnicí. V místech přechodů pro chodce budou snížené na 0,02 m, nájezdové rampy budou ve sklonu 6,0 %. V místě zastávky MAD bude obruba zvýšena na 0,20 m. U přechodů pro chodce budou použity varovné a signální pásy a v místě zastávky bude použit signální pás, vizuálně kontrastní nehmatný pás a umělá vodící linie. Vodorovné dopravní značení na přechodech bude obnoveno a budou doplněny vodící pásy.