Nová cyklostezka propojí tři ulice

Široká síť cyklostezek v Přerově má být doplněna o další trasu pro kolaře, která propojí ulice Šířava – Svisle a R. Stokláskové. Město má k dispozici dva roky starou studii a radní pověřili úředníky zajištěním projektové dokumentace pro stavbu, která si vyžádá náklady ve výši asi 17 milionů korun. „Stezka dlouhá 896 metrů a široká 2 až 3 a půl metru bude navazovat na další, již vybudované cyklostezky. Propojí cyklostezky v ulici Komenského a třída 17. listopadu s cyklostezkami v ulici bří Hovůrkových - a umožní také napojení do ulice 9. května,“ vysvětlil primátor města Petr Měřínský.

"V Přerově vzniklo za osmnáct let dvacet pět kilometrů tras pro cyklisty," říká Pavel Gala

Rozhovor: Od roku 1993, kdy město začalo s budováním cyklostezek, se v Přerově podařilo postavit či vyznačit více než 25 kilometrů tras pro cyklisty. Vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala byl od začátku svědkem vývoje názorů v budování cyklistické infrastruktury. „A to od vymezení cyklodopravy mimo hlavní silniční prostor až po větší sjednocení s ostatními druhy dopravy – čili budování jízdních pruhů pro cyklisty na stávajících komunikacích, umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrkách či zpřístupnění pěších zón pro cyklisty,“ vzpomíná. A doplňuje: „Myslím, že v této oblasti je vhodné zastávat jakýsi kompromis. Jiný názor má cyklofanda ve středním věku, který je odpovědný jen sám za sebe, jiný zase rodič s malými dětmi.“

Které přerovské cyklostezky byly podle vás přelomové?
Za připomenutí určitě stojí cyklostezka vedoucí do místních částí Kozlovice a Henčlov. Přerov je spojen cyklostezkou i se samostatnou obcí Želatovice. Podařilo se rovněž vybudovat i stezky v rámci regenerace panelového sídliště v Předmostí.  Další nové a důležité trasy pro kolaře vznikají ve spolupráci a koordinaci se státními investicemi, jako je mimoúrovňové křížení s tratí Českých drah v Předmostí, nebo v rámci aktuální stavby takzvaného průpichu. Významným počinem v této oblasti byla i stavba pakovacího domu pro kola u nádraží. Vedly se debaty, zda je vůbec potřebný – naplněnost cyklověže je odpovědí.

S čím jsou obecně při plánování největší problémy?
Velkým problémem je řešení majetkoprávních vztahů, protože se jedná o rozsáhlé liniové stavby. Určité problémy jsou v jižní části Přerova, kde je v záměru vyznačit cyklistické pruhy ve vozovce. Je třeba sladit oprávněné zájmy správce komunikací se záměrem budování cyklistické infrastruktury, aby byla zachována celková bezpečnost silničního provozu. Uvidíme, zda dojde na obou stranách k takovému vývoji názorů, aby v budoucnu mohlo k vyznačení cyklopruhů dojít.

Připomeňte, které cyklostezky se budou v Přerově ještě budovat?
Začne stavby stezky v Palackého ulici, realizuje se propojení v oblasti takzvané „myší díry“ v Lipnické ulici. V příštím roce dojde k propojení stezek přes cyklopodjezd pod železniční tratí v Předmostí, připravuje se rovněž propoj stezek od ulice Velká Dlážka až ke Kauflandu. A projekčně chceme připravit cyklostezku v ulici Šířava. Záměrů je celá řada, pracujeme na nich postupně.

Foto: Nová stezka pro cyklisty má spojit ulice Šířava – Svisle, R. Stokláskové.