Městské informační centrum - MIC

ic logoMěstské informační centrum zahájilo provoz 1.4.1998 a je součástí příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova (dříve Služby města Přerova). Předmětem služeb je bezplatné poskytování informací o městě. Zajišťuje činnost spojenou s turistickým ruchem v Přerově a regionu. 

Informační centrum je držitelem „Certifikátu klasifikační třídy B“ dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR a certifikátu Českého systému kvality služeb.

Kontakt/Contact:

Provozní doba/ Opening hours:


Sociální síť Facebook:  Facebook
OK300x50 stredni morava

Na provoz turistického informační centra finančně přispívá Olomoucký kraj. www.ok-tourism.cz


Poskytované informace:

Poskytované služby:

Městské evropské informační středisko - MEIS

  Kontakt
 Adresa: Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 7, 750 02 Přerov,
 MEIS na mapě 
 Telefon: 581 587 777
 E-mail: meis@kis-prerov.cz
 Provozní doba: Pondělí - pátek: 8.00 – 17.00

Více informací o MEIS

Na činnost Městského evropského informačního střediska Přerov v roce 2020 přispěl Olomoucký kraj částkou 22.000,- Kč.

Sociální síť Facebook: Facebook
Olomoucký kraj

Městské informační centrum - MIC Předmostí

Kontakt

Provozovna: Pod Skalkou 1a, 751 24 Přerov - Předmostí
Telefon, fax: 581 217 404
E-mail: micpredmosti@kis-prerov.cz

Provozní doba:

Termín

Pondělí - Pátek

Sobota

1.4. - 31.10. 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 10.00 - 15.00
1.11. - 31.3. 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 ZAVŘENOMIC PředmostíMIC Předmostí