Přerov vyjadřuje podporu Ukrajině, z partnerského města přišla prosba o pomoc

Na přerovské radnici vlaje od dnešního poledne ukrajinská vlajka. Zástupci města tímto symbolickým gestem vyjadřují podporu ukrajinskému lidu a zemi, která byla napadena Ruskem. Solidaritu projevují také partnerskému městu Ivano – Frankivsk, které tento týden požádalo Přerov o humanitární pomoc. „Od přijetí dopisu jednáme, jak účinně a co nejrychleji pomoci našim přátelům na Ukrajině, kteří se ocitli ve válečné vřavě. Soucítíme s nimi, ale víme, že oni teď potřebují i materiální podporu,“ řekl primátor Přerova Petr Měřínský.

Ivano - Frankivsk leží v karpatské oblasti Ukrajiny. Jeho zástupci už v pondělí 21. února předvídali, že konflikt přeroste ve válku – a na přerovskou radnici přišel v ten den mail s prosbou o pomoc. „Laskavě vás žádáme o zvážení možnosti poskytnutí podpory k zajištění teritoriální obrany a ochrany obyvatel Ivano – Frankivsku,“ napsal Ruslan Martsinkiv - primátor města, které v roce 2003 navázalo s Přerovem spolupráci  a od roku 2010 je jeho partnerským městem. Konkrétně ukrajinská strana žádala o pomoc ve formě poskytnutí komunikačních a sledovacích strojů, žádala i o pomůcky pro první pomoc, ale i batohy, karimatky, spacáky, boty, rukavice či termoprádlo. „Okamžitě jsme zasedli a hledali vhodnou formu pomoci. Dotazovali jsme se jich mailem, zda by pro ně nebyla lepší finanční pomoc ve výši 8 tisíc euro, neboť přeprava věcí by byla v této situaci komplikovaná a nejistá. Ve středu odepsali, že se rozhodnou a odpoví – ve čtvrtek ráno ale situace na Ukrajině eskalovala a odpověď už jsme nedostali.  Stále jsme ale připraveni pomoci, v tuto chvíli ji ale budeme muset koordinovat se státem a humanitárními organizacemi,“ upřesnil primátorův náměstek Petr Kouba.

Zastupitelstvu města Přerova, které zasedne v pondělí 28. února, je předkládán záměr poskytnutí peněžní pomoci ve výši 200 tisíc korun – s tím, že až budou známy konkrétní parametry finanční a materiální pomoci prostřednictvím humanitární organizace, pak zastupitelstvo přímo rozhodne o jejich poskytnutí za stanovených podmínek.

Foto: Na přerovské radnici vlaje od 24. února ukrajinská vlajka. Zástupci města chtějí tímto vyjádřit podporu a solidaritu partnerskému městu Ivano-Frankivsk a rovněž celé Ukrajině, proti které zahájila Ruská federace vojenskou invazi.