Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) Přerov

Statutární město Přerov se v roce 2021 připojilo k Paktu starostů a primátorů v otázkách klimatu a energetiky, čímž se zavázalo ke 40% snížení emisí CO2 do roku 2030. 

Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále "SECAP"). Na tento projekt město získalo dotaci ve výši max. 920.179,98 Kč ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu životního prostředí.

Logo Národní program životní prostředí