Platba poplatků on-line

Přes Portál poplatků je možné uhradit poplatek za odpad (poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a poplatek ze psů. Poplatky mohou být uhrazeny platební kartou (online platební bránou), pomocí QR kódu pro mobilní bankovnictví nebo převodem z bankovního účtu.  

Úhrada poplatku se provádí bez předchozí registrace, je nutné pouze přes portál zjistit vlastní variabilní symbol, částku k zaplacení v příslušném roce a současně provést jejich úhradu jedním ze tří níže uvedených způsobů. Přes portál není možné zjistit případný dluh vůči městu či uhradit nedoplatky předchozích let.

Postup při provedení platby

Mezi jednotlivými kroky zadání platby se pohybujte přes modré tlačítko Další v pravém dolním rohu. 

Statutárnímu městu Přerovu nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby přes online platební bránu.