Absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Bedřicha Kozánka za školní rok 2021/2022

Po dlouhé odmlce naváže Galerie města Přerova na tradici a veřejnosti opětovně představí výběr nejzdařilejších studentských prací, vzniklých během uplynulých let docházky každého absolventa Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově.  Zastoupeny budou stejně jako v předcovidových letech práce kresebné, malířské, keramické i prostorové.