Voda z podjezdu už nebude odváděna kanalizací, ale poputuje do rybníku

Spodní voda, která se objevuje v podjezdu mezi Přerovem a Předmostím, bude brzy přesměrována do nedalekého rybníka. Studie na řešení problému je hotová a radní už schválili i zpracování projektové dokumentace.

V současné době jsou podzemní vody, které se dostávají do podloží podjezdu silnice pod železniční tratí, čerpány do odvodňovacího příkopu podél trati a z něj pak odváděny městskou kanalizací. „Český rybářský svaz, který má problémy s nedostatečným přítokem vody do rybníků u Předmostí v lokalitě Hejnice, předložil městu návrh na odvedení těchto vod výtlakem do rybníka, který byl vloni a letos revitalizován,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Mazochová. Upřesnila, že byla vybrána nejvhodnější trasa podél železnice a stávajícího výtlaku z firmy Navos. „Následně proběhla jednání, kterých se účastnili zástupci města, Českého rybářského svazu, firmy Navos, Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic, kteří se stavbou souhlasili,“ doplnil František Zlámal z oddělení koncepce a rozvoje města.

K předložení nabídky bylo vyzváno pět firem, předpokládaná hodnota projektové dokumentace je 617 tisíc korun.

Foto: Podjezd je hlavní spojnicí mezi Přerovem a jeho místní částí Předmostí.