Cyklostezka v Palackého ulici je už hotová, ještě ji ale čeká kolaudace

Nově vybudovaná cyklostezka v Palackého ulici bude stavební firmou oficiálně předána městu ve středu 10. srpna. „I když stezka ještě není zkolaudována, cyklisté už ji využívají a testují,“ řekl Jiří Raba z přerovského magistrátu. Stavba 925 metrů dlouhého úseku začala v říjnu loňského roku a součástí celé akce bylo i přemístění autobusové zastávky, úprava světelného signalizačního zařízení i veřejného osvětlení.

„Cyklostezka přišla na 15 milionů 900 tisíc korun, ale město zaplatí jen 2 miliony 100 tisíc korun,“ nastínila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová s tím, že zbylá částka byla dofinancována z dotací – Olomoucký kraj přispěl sumou 2 miliony 400 tisíc korun a 11 milionů 400 tisíc přišlo z Integrovaného regionálního operačního programu. „Cyklostezka vede přes okružní křižovatku Velká Dlážka/Nábř. E. Beneše/ Most Míru k okružní křižovatce Palackého/Jateční/Most Míru/Nábř. PFB. Dále pokračuje ulicí Palackého až na křižovatku s ulicí Komenského, kde je navázána na stávající cyklostezku,“ shrnul primátor města Petr Měřínský.

Pro přerovské cyklisty jde o novou důležitou tepnu – díky ní se mohou bezpečně přepravit od podjezdu v Předmostí až na Komenského ulici.