Náměstci primátora

Volební období 2022 - 2026

Náměstci primátora jsou voleni Zastupitelstvem města Přerova, kterému jsou ze své činnosti odpovědní. Zastupitelé pro volební období 2022 -2026 zvolili tři náměstky a jednoho uvolněného radního


Náměstek primátora

Navrátil Tomáš

Ing. Tomáš Navrátil

Kancelář: nám. T. G. Masaryka 2, 1. patro, kancelář č. 23b
Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Telefon: +420 581 268 413
Vizitka náměstka Tomáše Navrátila 

Asistentka: Lucie Srovnalová 

 

První náměstek zastupuje primátora města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci. 

Náměstek primátora dále plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v rámci samostatné působnosti v oblasti dopravy, koordinace dopravních staveb na území města Přerova, strategie a rozvoje města a územního plánu.


Náměstek primátora

Lichnovský Vladimír


JUDr. Vladimír Lichnovský

Kancelář: nám. T.G. Masaryka 2, 1. patro,  kancelář 26a
Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Telefon: +420 581 268 473
Vizitka náměstka Vladimíra Lichnovského

Asistentka: Pavla Vodáková

Náměstek primátora plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti v tématech investice města, veřejné zakázky, sociální záležitosti a zdravotnictví, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech.


Náměstek primátora

Dohnal Miloslav

Ing. Miloslav Dohnal

Kancelář: nám. T.G. Masaryka 2, 1. patro, kancelář 26b
Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Telefon: +420 581 268 120
Vizitka náměstka Miloslava Dohnala       

Asistentka: Pavla Vodáková


Náměstek primátora plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v rámci samostatné působnosti
v oblasti správy majetku, komunálních služeb a majetkoprávních záležitostech, včetně nájmů bytů ve vlastnictví města a životního prostředí. Ve výše uvedených tématech vede příslušná jednání, uzavírá smlouvy a podepisuje další potřebné právní dokumenty.


Uvolněný člen Rady města Přerova

Zácha Michal


Michal Zácha

Kancelář: nám. T. G. Masaryka 2, 1. patro,  kancelář 22
Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Telefon: +420 581 268 486
Vizitka uvolněného radního Michala Záchy

Asistentka: Lucie Srovnalová 


Uvolněný radní Michal Zácha má v gesci školství, sport a grantovou politiku.